ICare Addiction ECP - en helt unik och mycket framgångsrik beroendebehandling.
Beroende är inte en sjukdom utan ett symptom på en eller flera Livsbrister. Genom att identifiera och behandla dessa brister försvinner också symptomet/beroendet.
ICare har ett holistiskt förhållningssätt som innefattar alla delar av människan, var
för sig och som en helhet.

EC eller Erfarenhetsbaserad samtalsterapi är ett mycket kraftfullt redskap som i beroendebehandling betyder att du som klient alltid möter en terapeut som utöver en samtalspedagogisk utbildning och utbildning i missbruk och beroende har en livserfarenhet som motsvarar din egen. Därmed förstärks förståelsen...

EXPERIENCED COACHING

ICare ECP är en behandlingsform som i grunden förbättrar och förstärker Självkänsla, Insikt, Mod och Självförtroende. Samtliga av dessa värden är en förutsättning för att leva ett fritt liv utan oro och ångest. Detta tillstånd kallar vi ”Ett fritt varande”. Utifrån detta fria varande arbetar vi sedan vidare med...

"Jag blev föreslagen ICare genom FMN(Föräldraföreningen Mot Narkotika) där jag och min man sökte hjälp för vårt medberoende till vår älskade ADD-Diagnostiserade son. Då jag själv är Psykiatriker var jag till en början skeptisk till en behandling helt utan koppling till diagnoser...

VÅR METODIK

KLIENT KOMMENTARER