Med en Experienced Coach är du garanterad en trygg samtalsprocess

EC eller Erfarenhetsbaserad samtalsterapi är ett mycket kraftfullt redskap som i beroendebehandling betyder att du som klient alltid möter en terapeut som utöver en samtalspedagogisk utbildning och utbildning i missbruk och beroende har en livserfarenhet som motsvarar din egen. Därmed förstärks förståelsen för din situation och problemet i sin helhet samt ger dig som klient total trygghet under hela din stödprocess. Och för att du som är i behov av och söker stöd lättare ska kunna sålla i det breda utbud av coacher och terapeuter som finns tillgängligt. När du väljer en Experienced Coach väljer du trygghet. Det ligger i människans natur att reagera med rädsla mot nya upplevelser som är obehagliga och skrämmande. Vilket betyder att en terapeut med enbart akademisk/teoretisk utbildning medvetet eller omedvetet kan komma att undvika svåra trauman eller främmande situationer. En EC har redan upplevt svåra trauman och finns kvar genom hela processen.

Experienced Coaching

Vad är Experienced Coaching?